Priser

Några prisexempel

Stränga med egen senna: 150 kr (Juniorer 120 kr)
Stränga med sena från oss: Från 200 kr

Introduktionserbjudande för nya kunder!
Stränga med egen sena: 75 kr
Stränga med sena från oss: Från 100 kr

Helgtillägg
LÖRDAG – SÖNDAG: 20%
STORHELG: 50%