Priser

Prisjustering 1 januari 2018

Några prisexempel
Stränga med egen sena: Fr. 150 kr
Stränga med sena från Mantis: Fr. 200 kr
Stränga med annan sena: Fr. 250 kr
Tävlingsjuniorer -20%

Introduktionserbjudande för nya kunder!
Stränga med egen sena: 100 kr
Stränga med sena från oss: Från 150 kr

Helgtillägg
LÖRDAG – SÖNDAG: 20%
STORHELG: 50%